Akademie "Wie nie leer nie, kom nie deur nie. Wie leer, kom deur. Wie meer leer, presteer" - Seppie Esterhuysen

Akademie

Hoërskool Martin Oosthuizen  is een van die top akademiese skole in die land en  gereeld onder die top 10 skole in die provinsie.

HMO-personeel wen gereeld ZFM- asook Noord-Kaap-toekennings vir beste opvoeder in hul vak.

HMO-personeel is nou betrokke by die opstel van, asook nasien, van Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-eksamens.

HMO lewer jaarliks tydens die NSS-eksamen A-gemiddeldes, asook vele vak A’s.

HMO spog gereeld met provinsiale presteerders tydens die NSS.

HMO bied gereeld vakgerigte toere asook ekskursies aan.

Akademie

Vak Keuses

Verpligte Vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
             •  

Keusevakke

 • Landbouwetenskappe OF Lewenswetenskappe OF Besigheidstudies
 • Landboutegnologie OF Rekenaarstoepassingstegnologie OF Rekeningkunde
 • Landboubestuur OF Fisiese Wetenskappe OF Verbruikerstudie

 

Fisiese Wetenskappe  EN  Wiskunde moet saam geneem word