LANDBOU

“Agriculture is our wisest pursuit, because it will in the end contribute most to real wealth, good morals, and happiness.” – Thomas Jefferson

VOLLEDIGE LANBOUKURRIKULUM

LANDBOUBESTUUR

LANDBOUTEGNOLOGIE

LANDBOUWETENSKAP

1800 ha-weiveldplaas (Nguni-kudde)

35 ha Besproeiing- en 1900 ha Veeplaas

Arbeidsbestuur

Finansiële bestuur

Dorperbeoordeling

Nguni-beoordeling

Trekkerinstandhouding

Wingerdbou en Weiveldbestuur

www.hmoskool.co.za

(054) 431 0884

admin@hmoskool.co.za