ONS SKOOL

“The road to freedom –here and everywhere on earth-– begins in the classroom.” – Hubert Humphrey

DOELWITTE

HMO onderskryf die volgende:

  • die morele waardes van eerlikheid, opregtheid, lojaliteit en respek
  • die sosiale waardes van hoflikheid, netheid en vriendelikheid
  • ‘n gemeenskaplike trots op ons land, dorp, skool, kultuur en tradisies
  • die nut van toegewyde werk, stiptelikheid, pligsgetrouheid, verantwoordelikheid en selfdissipline
  • die versorging en ontwikkeling van ons liggame en gesondheid
  • ‘n gebalanseerde leefwyse deur deelname aan opbouende aktiwiteite
  • die ontsluiting van elke individu se potensiaal

SKOOLLIED

Langs Groot Oranjes oewer
staan ‘n hoërskool fier en sterk.
Dis onse Martin Oosthuizen,
met sy leuse “Bid en Werk”.
Hier gebou deur voorgeslagte uit
die grond van Kakamas.
Besiel Hy ons tot strewe
vir die lewe wat daar wag.

Aan die oewer van Oranje,
in die skadu van die kerk
leer ons dit, leer ons dit,
uit God se woord.
Om te bid en om te werk.

www.hmoskool.co.za

(054) 431 0884

admin@hmoskool.co.za