SKOOLFONDS

“I spend my life building the world I want to live in.” – Robin Chase

hmo skoolfonds 2022

Maandeliks vir 10 Maande

R 1 480.60

Kwartaaliks

R 3 701.50

Halfjaarliks

R 7 403.00

Jaarliks

R 14 806.00

BANKBESONDERHEDE

FNB

Tak: KAKAMAS

Takkode: 230 104

Tjekrekeningnr. 62 448 006 769

Verwysing: Leerling voorletter en van, skoolfonds

HMO: (054) 431 0884   Faks: (054) 431 0443  Epos: finansies@hmoskool.co.za

hmo koshuisfonds 2022

Maandeliks vir 10 Maande

R 2 282.00

Kwartaaliks

R 5 706.75

Halfjaarliks

R 11 413.50

Jaarliks

R 22 827.00

BANKBESONDERHEDE

FNB

Tak: KAKAMAS

Takkode: 230 104

Tjekrekeningnr. 525 9001 0057

Verwysing: Leerling voorletter en van, koshuis

Koshuis: (054) 431 0706

www.hmoskool.co.za

(054) 431 0884

admin@hmoskool.co.za