SKOOLFONDS

“I spend my life building the world I want to live in.” – Robin Chase

hmo skoolfonds 2023

Maandeliks vir 10 Maande

R 1 791.53

Kwartaaliks

R 4 478.82

Halfjaarliks

R 8 957.63

Jaarliks

R 17 915.26

BANKBESONDERHEDE

FNB

Tak: KAKAMAS

Takkode: 230 104

Tjekrekeningnr. 62 448 006 769

Verwysing: Leerling voorletter en van, skoolfonds

HMO: (054) 431 0884   Faks: (054) 431 0443  Epos: finansies@hmoskool.co.za

hmo koshuisfonds 2023

Maandeliks vir 10 Maande

R 2 636.52

Kwartaaliks

R 6 591.30

Halfjaarliks

R 13 182.60

Jaarliks

R 26 365.20

BANKBESONDERHEDE

FNB

Tak: KAKAMAS

Takkode: 230 104

Tjekrekeningnr. 525 9001 0057

Verwysing: Leerling voorletter en van, koshuis

Koshuis: (054) 431 0706

www.hmoskool.co.za

(054) 431 0884

admin@hmoskool.co.za