VAKKEUSE

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.” – Chinese Proverb

Verpligte vakke

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid

Vakkeuse Een

Landbouwetenskappe

OF

Lewenswetenskappe

OF

Besigheidstudies

Vakkeuse Twee

Landboutegnologie

OF

Rekenaarstoepassingstegnologie

OF

Rekeningkunde

Vakkeuse Drie

Landboubestuur

OF

Fisiese Wetenskappe

OF

Verbruikerstudie

N.B. Fisiese Wetenskap kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE Wiskundige Geletterdheid nie.

Besoek gerus www.education.co.za om meer inligting oor die veskeie leerareas te kry. Kliek hier vir die KABV dokumente

www.hmoskool.co.za

(054) 431 0884

admin@hmoskool.co.za